Promocja

NA ZABIEGI FIZJOTERAPII

      ILOŚĆ ZABIEGÓW                                     5  ZABIEGÓW                           10 ZABIEGÓW

         1-2                                                         10%                                          15%

           3                                                           15%                                          20%

Dla pacjentów ASMEDICA wszystkie zabiegi są bezpłatne. Dla osób z poza przychodni istnieje możliwość wykupienia sobie zabiegów

 Rehabilitant przyjmuje dwuzmianowo (I,III tydzień  w godzinach 8-12) oraz (II,IV tydzień 12-18 )

Uprzejmie informujemy o zakupie aparatu do zabiegów KRIOTERAPII (zabiegi ciekłym azotem oraz rotor do kończyn dolnych)

Pola magnetyczne – magnetoterapia to zabieg fizykalny, polegający na zastosowaniu wolno zmiennego pola magnetycznego. Przenika ono przez całe ciało, w następstwie uruchomiając rożnego rodzaju procesy komórkowe.Ma działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, zwiększa absorpcję tlenu przez tkanki, mobilizuje mikrokrążenie stymuluje krążenie obwodowe, przyśpiesza regenerację tkanek miękkich oraz
przyśpiesza proces zrostu kostnego
.

Czytaj dalej


 

TENS – przezskórna stymulacja nerwów – metoda elektroterapii zwalczająca bóle ostre i przewlekłe. Polega na stosowaniu prądów impulsowych małej częstotliwości wytwarzanych przez stymulatory. Działanie polega na pobudzaniu miejscowego ukrwienia co przyśpiesza gojenie, usuwa obrzęki, zapobiega zanikom mięśniowym, wspomaga odżywianie tkanek, oraz szybkie usunięcie produktów przemiany materii. Działa przeciwbólowo.

Czytaj dalej


 

Prądy Diadynamiczne DD / Bernarda – powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50Hz. Działa przeciwbólowo (zwiększa próg odczuwania bólu), rozszerza naczynia krwionośne, zwiększ lub zmniejsza napięcia mięśni poprzez ich stymulację działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, poprawia trofikę tkanek

Czytaj dalej


 Jonoforeza to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego, do jontoforezy mogą zatem być używane tylko związki chemiczne ulegające dysocjacji elektrolitycznej czyli  kwasy, zasady i sole. W zależności od zastosowanego leku może mieć działanie przeciwbólowe lub przeciwzapalne.

Czytaj dalej


 Laseroterapia polega na stymulowaniu chorobowo zmienionych tkanek promieniowaniem laserowym. Jest to sztucznie
wzmocnione światło oddziałujące na elementy komórkowe, jego działanie polega na: Korzystnym wpływie na leczenie uszkodzeń i stanów zapalnych tkanek miękkich (mięśni, ścięgien, wiązadeł). Korzystnie wpływa na gojenie się ran i owrzodzeń, a także w przypadku leczenia złamań kości. Laseroterapia ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwbólowe oraz przeciwzapalne.

Czytaj dalej


 

Prądy Traberta – jednopunktowy prąd prostokątny o długości 2 ms i przerwie 5 ms. Zabieg ma na celu wprowadzić mięśnie w drżenie i wibracje, co powoduje rozluźnienie.Działa przeciwbólowo.

Czytaj dalej


 

Ultradźwięki – drgania mechaniczne o częstotliwości wyższej niż 20 kHz. Jest to rodzaj mechanoterapii. W wyniku przejścia fal ultradźwiękowych w głąb tkanek dochodzi do powstania w nich ciepła oraz do zjawiska zwanego mikromasażem

Czytaj dalej

 

Krioterapia to leczenie zimnem. Krioterapia może być miejscowa lub ogólne – w kriokomorze. Leczenie zimnem pozwala zapomnieć o bólu, odzyskać radość życia i odmłodnieć. Wszystko dzięki temu, że krew zacznie krążyć 4 razy szybciej niż zwykle. Krioterapia to metoda leczenia skuteczna w terapii chorób stawów (RZS) i mięśni oraz w leczeniu bólu.

Czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asmedica Miedziana Góra ul. Urzędnicza 11 a
2) Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane IOD: Anna Rubinkiewicz, numer telefonu 602-779-754, poczta: abcrodo@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 lit. H ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wyznaczonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318),
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.