Program profilaktyki chorób układu krążenia

Do udziału w Programie zapraszamy osoby:

•    mające w bieżącym roku kalendarzowym: 35, 40, 45, 50, 55 lat
•    które w okresie 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu
•    nie mające rozpoznanych chorób układu krążenia i cukrzycy
•    są zapisane do lekarza pierwszego kontaktu  w Przychodni Rodzinnej ASMEDICA przy ul. Urzędniczej 11a Miedzianej Górze

Program obejmuje:

1.    wywiad, badania fizykalne – pomiary: obwodu ramienia, obwodu pasa,
pomiar wagi ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, tętna oraz obliczanie BMI,
2.    badania biochemiczne: glukoza, triglicerydy, cholesterol całkowity, oraz frakcje
HDL i LDL
3.    określenie czynnika ryzyka chorób układu krążenia

Miejsce realizacji:

Przychodnia Rodzinna AMEDICA  ul. Urzędnicza 11a  Miedziana Góra
Wymagany dowód osobisty.

Na podstawie programów badawczych ocenia się, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.
Do rozwoju chorób układu krążenia przyczynia się nasz niewłaściwy styl życia, tj.:
•     palenie tytoniu
•     niska aktywność ruchowa
•     nadwaga i otyłość
•     stres.

Zaprzestanie palenia tytoniu po 1 roku (czas liczony od wypalenia ostatniego papierosa) powoduje spadek ryzyka zawału mięśnia sercowego o 50%, a po 10 latach ryzyko zawału mięśnia sercowego jest takie samo jak u osoby nigdy nie palącej.
Zwiększenie aktywności fizycznej (zgodnie z zaleceniem lekarza) zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, pomaga przywrócić i utrzymać prawidłowy ciężar ciała, rozładować napięcie emocjonalne (stres), poprawić samopoczucie.
Program realizowany jest  na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia