Diagnostyka Laboratoryjna

Badania diagnostyczne:

 • EKG
 • RTG czaszki
 •  RTG klatki piersiowej
 • RTG przeglądowe jamy brzusznej
 • RTG kręgosłupa
 • RTG zatok
 • Spirometria
 • USG
 • Badania hematologiczne ( morfologia,płytki krwi, retikulocyty, retikulocyty, OB , poziom glikozylacji hemoglobiny AbA1c)
 • Badanie moczu ( ogólne badanie moczu z ocena mikroskopową osadu, ilościowe oznaczenie białka, ilościowe oznaczenie glukozy,ilościowe oznaczenie wapnia, ilościowe oznaczenie amylazy
 • Badanie kału ( badanie ogólne, pasożyty,krew utajona metodą immunochemiczną)
 • Badanie układu krzepnięcia ( wskaźnik protrombinowy INR, fibrynogen, czas kaolinowo-kefalinowy APTT)
 • Badania mikrobiologiczne ( posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku Salmonelli: Shigella)
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi