Kontakt

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Znajdź poradnie

Znajdź poradnie

Informacje o dyżurach

Lekarze i Personel

Lekarze i Personel

Zobacz nasz personel

Strefa pacjenta

Strefa pacjenta

Najważniejsze informacje dla pacjenta

 

aktualności

Rocznik 2010

Rocznik 2010

Obowiązkowe Szczepienia / w 2015 roku

Błonica ,Tężec, Krztusiec, Polio

Rocznik 2006

Rocznik 2006

Obowiazkowe szczepienia / w 2015 roku

Odra, Świnka, Różyczka

Rocznik 2002

Rocznik 2002

Obowiązkowe szczepienia / w 2015 roku

Błonica + Tężec

Rocznik 1997

Rocznik 1997

Obowiązkowe szczepienia / w 2015 roku

Błonica + Tężec

Zaszczep się! Sezon grypowy za pasem!

Zaszczep się! Sezon grypowy za pasem!

Szczepimy codziennie / od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Wszystkich pacjentów zachęcamy do zaszczepienia się przeciw grypie. Kosztem jest tylko sama szczepionka: VAXIGRIP -32 ZŁ INFLURAC- 32 ZŁ W Polsce w sezonie epidemicznym grypy , rejestruje się od paruset tysięcy do paru milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Szczepienie przeciw grypie rekomendowane jest przez Światową Organizację Zdrowia i znajduje się w kalendarzu szczepień ochronnych Ministerstwa Zdrowia jako szczepienia zalecane.

Zabiegi KRIOTERAPII

Zabiegi KRIOTERAPII

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2016 roku w naszej przychodni są dostępne badania Krioterapii (zabiegi ciekłym azotem oraz rotor do kończyn dolnych)

Gabinet Ginekologiczny

Gabinet Ginekologiczny

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu gabinetu ginekologicznego. Dr Jakub Kowalski przyjmuje w co drugi piątek w godzinach od 15 do 18.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asmedica Miedziana Góra ul. Urzędnicza 11 a
2) Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane IOD: Anna Rubinkiewicz, numer telefonu 602-779-754, poczta: abcrodo@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 lit. H ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wyznaczonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318),
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.